Privacybeleid

1. Over dit privacybeleid

Ingangsdatum: 15 december 2022.

Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 6 januari 2023.

Dit beleid is van werking tijdens het gebruik van uw account op ieder apparaat met LoopTas.

Bij LoopLoyals B.V., de makers van LoopTas, willen we u de beste manier bieden om te reflecteren en gereflecteerd te worden, om zo persoonlijke en teamwinst te behalen in de organisatie.

Dit privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Van tijd tot tijd worden nieuwe of aanvullende diensten beschikbaar gesteld. Deze vallen ook onder dit Privacybeleid, tenzij anders vermeld bij de lancering.

2. Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit privacybeleid:

 • “Account” betekent een uniek account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Service of delen daarvan.
 • “Applicatie” betekent het door het Bedrijf geleverde softwareprogramma dat door U op een elektronisch apparaat wordt gedownload, genaamd LoopTas
 • “Bedrijf” (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar LoopLoyals B.V.
 • “Land” verwijst naar Nederland
 • “Cookies” zijn kleine bestanden die door een applicatie op Uw apparaat, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die de gegevens bevatten van Uw gebruiksgegevens in die applicatie, naast de vele toepassingen ervan.
 • “Apparaat” betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • “Persoonsgegevens” is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbare persoon.
 • “Dienst” verwijst naar de Applicatie.
 • “Gebruiksgegevens” verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • “U” betekent de persoon die toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, of het bedrijf of de andere rechtspersoon namens welke deze persoon toegang heeft tot de Dienst of deze gebruikt, zoals van toepassing.

3. GDPR (AVG) Principes

De Vennootschap voldoet aan de eisen van de GDPR. De zes algemene eisen zijn:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie
 • Doel beperking
 • Dataminimalisatie
 • Nauwkeurigheid
 • Opslagbeperking
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Uw privacy en veiligheid is van het grootste belang voor Ons. Wij zullen ons altijd aan deze principes houden.

De onderliggende tabel verklaart het volgende:

 • Uw rechten
 • Omstandigheden waarin deze van toepassing zijn
 • Hoe U ze kunt uitvoeren
Het is uw recht om… Hoe?
Geïnformeerd te worden te worden geïnformeerd over de persoonsgegevens van u die we verwerken en hoe we die verwerken.  We informeren u:

Toegang toegang te vragen tot de persoonsgegevens van u die we verwerken Als u een kopie van uw persoonsgegevens bij LoopTas wilt opvragen, kunt u:

U krijgt dan binnen de termijn aangegeven in de AVG uw persoonsgegevens gestuurd naar e mailadres waarmee u het heeft aangevraagd.

Rectificatie te verzoeken dat we uw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken wanneer deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt uw gebruikersgegevens bewerken

Verwijdering te verzoeken dat we bepaalde persoonsgegevens wissen

Er zijn situaties waarin LoopTas uw gegevens niet kan verwijderen, bijvoorbeeld wanneer:

 • het nog steeds noodzakelijk is de gegevens te verwerken voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld;
 • het belang van LoopTas om de gegevens te gebruiken zwaarder weegt dan uw belang om ze te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer wij de gegevens nodig hebben om onze diensten tegen fraude te beschermen;
 • LoopTas een wettelijke verplichting heeft om de gegevens te bewaren;
 • LoopTas de gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bijvoorbeeld als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account.
Er zijn verschillende manieren om persoonsgegevens in LoopTas te wissen.

 • U kunt uw aangekochte tassen verwijderen van uw account.
 • U kunt aangekochte bonnetjes verwijderen uit uw profiel.
 • U kunt ook altijd contact met ons op te nemen om uw persoonsgegeven te verwijderen.
Beperken te verzoeken dat we stoppen met de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan.

U kunt dit doen als:

 • uw persoonsgegevens onjuist zijn;
 • onze verwerking onwettig is;
 • we uw gegevens niet nodig hebben voor een specifiek doel;
 • u bezwaar maakt tegen onze verwerking en we bezig zijn om uw bezwaarverzoek te beoordelen. Zie de paragraaf ‘Bezwaar maken’ hieronder.

U kunt verzoeken dat we tijdelijk of definitief met deze verwerking stoppen.

Het recht tot beperkingen kunt u enkel uitoefenen door contact met ons op te nemen
Bezwaar maken bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw recht tot bezwaar uit te oefenen, kunt u:

4. Persoonsgegevens die van we van u verzamelen

Categorie Beschrijving
Gebruikersgegevens Persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw LoopTas-account aan te maken en waarmee u de LoopTas-dienst kunt gebruiken.

De gegevens kunnen bestaan uit uw:

 • e-mailadres
 • wachtwoord
 • voornaam
 • achternaam
 • telefoonnummer
 • geboortedatum

Deze gegevens ontvangen we van u, bijvoorbeeld via het aanmeldformulier of bij het aanpassen van uw account op de accountpagina.

Gebruiksgegevens Persoonsgegevens van u die worden verzameld en verwerkt wanneer u toegang tot de LoopTas-dienst krijgt of deze gebruikt.

Hier zijn een aantal verschillende categorieën van gemaakt. Deze worden hieronder dikgedrukt weergegeven met een volgende beschrijving.

Informatie over hoe u de LoopTas-dienst gebruikt

Voorbeelden zijn:

 • uw acties met de LoopTas-dienst (inclusief datum en tijd), zoals:
  • uw collectie van tassen
  • uw hergebruikhistorie van tassen
  • uw aankoophistorie van vouchers

Uw technische gegevens

 • informatie over de apparaten die u gebruikt, zoals:
  • apparaat-ID’s
  • taal
  • besturingssyteem
  • applicatieversie LoopTas

5. Use of personal data

LoopTas B.V. kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze Dienst aan te bieden en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze Dienst.
 • Om uw Account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren, om u in staat te stellen in te loggen op uw account, uw account te gebruiken om de app als U te gebruiken.
 • Om U de voordelen te geven waarvoor U in aanmerking komt door het gebruik van de LoopTas-service.
 • Om contact met u op te nemen: Om u per e-mail te contacteren als elektronisch communicatiemiddel in geval van beveiligingsupdates wanneer deze uw actie vereisen, of wanneer u reageert op een van uw verzoeken. Daarnaast om telefonisch contact met u op te nemen. Voor dit contact moet U zich uitdrukkelijk inschrijven.
 • Om Uw verzoeken te beheren: Om Uw speciale verzoek aan ons bij te wonen en te beheren.

6. Behoud van persoonsgegevens

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.

7. Wettelijke basis

Veiligheid en beveiliging

We gebruiken informatie over U om accounts te verifiëren. Om frauduleuze activiteiten te controleren en schendingen van het servicebeleid vast te stellen.

Onze legitieme zakelijke belangen en wettelijke rechten beschermen

Wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer Wij van mening zijn dat dit noodzakelijk is om Onze wettelijke rechten, belangen en de belangen van anderen te beschermen, gebruiken Wij informatie over U in verband met juridische claims, naleving, regelgeving en controlefuncties, en openbaarmakingen in verband met de overname, fusie of verkoop van een bedrijf.

Met uw toestemming

Wij gebruiken informatie over u wanneer u ons daarvoor toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel dat hierboven niet is vermeld. Wij kunnen bijvoorbeeld met uw toestemming getuigenissen of verhalen van klanten publiceren om de Diensten te promoten.

8. Privacy van kinderen

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

9. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Rechtshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit privacybeleid bijwerken. U wordt geadviseerd om dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

11. Contacteer Ons

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Accelerating the transition towards a circular economy and encouraging circular lifestyle with an emphasis on Reduce Reuse Recycle fundamentals.

Address

De Hems 10, 7522 AN
Enschede
The Netherlands

info@looptas.nl
+31 617317635